Vergiftigd Water Dood Kinderen in Nigeria !

ENG    NLD

Olieverontreiniging en besmettingen met cholera en tyfus hebben een onaanvaardbaar niveau bereikt.
Met als gevolg zeer hoge sterfte gevallen bij de ongeborenen en pasgeborenen in de Nigerdelta.
Help ons een gespecialiseerd medisch centrum te bouwen:
1. Momenteel collecteren wij medische apparatuur, gedoneerd door Nederlandse ziekenhuizen. 2. Onze universitaire supporters dragen kennis over aan lokale medische studenten en professionals, om ze te helpen met de behandeling van de slachtoffers. 3. Mede met Uw help, willen wij een gespecialiseerd ziekenhuis bouwen en tevens de medische apparatuur verschepen. 4. Om dit levensreddende project te kunnen realiseren moeten we de nodige EUR 179,000 bijeenhalen.
Ja, Ik help mee ..!
Donate € -
* Wij verwelkomen tevens andere vormen van hulp zoals overdracht van vaardigheden en kennis, en donaties van middelen en apparatuur. Contact Willem Arendsen (project manager) warendsen@icc-edu.nl.

Project In Context

Het International College of Commerce (ICC) is het Academic Resource Centre project (Development ARC) in 2014 begonnen met steun van de bibliotheken van Maastricht University, VU Amsterdam en Wageningen UR. Het doel van het project is om bibliotheken in te richten voor universitaire studenten in het Niger-Delta. Medicijnstudenten die gebruik maken van de Development-ARC bibliotheek attendeerde ICC er op dat in de Niger-Delta regio het water vervuild is geraakt door ruwe olie. Tevens, hebben water overdraagbare ziektes zoals dysenterie, tyfus en cholera een oncontroleerbaar niveau bereikt. Deze bevindingen word tevens bevestigd in de recente wetenschappelijke studie (The Effect of Oil Spills on Infant Mortality: Evidence from Nigeria) van de Universiteit van St Gallen in Zwitserland. ICC heeft student-wetenschappers aan de universiteit van Wageningen benaderd om op zoek te gaan naar duurzame oplossingen. In de uitkomst van het onderzoek staat onder meer dat er een medisch centrum moet worden opgericht dat beheerd wordt door de plaatselijke medische studenten. Dit centrum kan er voor zorgen dat de ziektes worden herkend, behandeld en voorkomen. Momenteel is er in de Niger Delta regio nog geen adequaat ingericht laboratorium of specialistisch ziekenhuis. Op dit moment verzamelt ICC gebruikte medische apparatuur van Academische Medische Centra en regionale ziekenhuizen in Nederland ten behoeve van het voorgestelde project in het betreffende gebied. Daarom roepen wij U op ons fonds (begroot op € 179.000) te steunen. Met dit bedrag dekken wij de kosten van het transport voor de apparatuur, de kosten van de vrijwilligers en de kosten voor de bouw en inrichting van een speciale medische centrum in de Nigerdelta.

Project Supporters:

Pin It on Pinterest

Share This